Boris Pramatorav

,
Boris Pramatorav

BG

Jeg bruger tusch, papir, blæk og computer, når jeg skaber mine kunstværker. Jeg bruger forskellige miljøer, strukturer og karakterer til at udtrykker mine følelse og ideer. Mange detaljer skaber det hele billede. Jeg tager naturens prin- cipper. Små dele som atomer danner enorme ting. For mig er det ligeså vigtigt, det jeg ikke tegner!