Paul Smulders

Født i 1962 i Holland. Paul Smulders bearbejder med sin kunst indtrykkene om det moderne menneskes eksistensbetingelser. Uden at løfte den formanende og formynderiske finger fortæller
Smulders med sin kunst om vores interne afhængighed af hinanden og ikke mindst teknologien. Kunstneren er uddannet på både det hollandske og milanesiske kunstakademi, og hans dybt originale værker har givet ham mulighed for at udstille i store dele af Europa og så langt væk som Japan og Canada.